Υποβολή παραγγελίας

Παιχνίδι σημαίνει γέλιο.

Ας τους δώσουμε αυτό που αξίζουν!

Κοινωνική ευθύνη
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην εξωτερική της διάσταση μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα από την άποψη της μεταβαλλόμενης σχέσης μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν είναι πλέον αρκετό για μια εταιρεία να πει ότι η μόνη ανησυχία τους είναι να κάνουν κέρδη για τους μετόχους τους, όταν αναλαμβάνουν πράξεις που μπορούν να επηρεάσουν θεμελιωδώς (τόσο αρνητικά όσο και θετικά) τη ζωή των κοινοτήτων σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα, ακόμη και αν οι επιχειρηματίες γνωρίζουν την έννοια και το θεωρούν σημαντικό, στερούνται τις γνώσεις για την υλοποίησή τους στις επιχειρήσεις τους.
  • Απόφαση απο κεπα
  • Πρόνοια
  • Ταυτότητα