ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Υποβολή παραγγελίας
Ηλιακό ρομπότ 6 σε 1
Κωδικός Ανέλιξη: 230118

12 €
Ηλιακό Έξι σε ένα (μπλε)
Κωδικός Ανέλιξη: 230103

12 €
Ηλιακό Σπίτι με αυτοκίνητο
Κωδικός Ανέλιξη: 230112

12 €
Κατασκευή ρομπότ με κίνηση
Κωδικός Ανέλιξη: 230121

9.9 €